31 maart 2014

Erkenning voor methode Present

Movisie

Kennisinstituut Movisie heeft de Present-methode van stichting Present officieel opgenomen in de databank ‘effectieve sociale interventies’. Dat betekent erkenning voor de impact van de vrijwilligersmakelaar. De Present-methode is, volgens de onderzoekers, effectief in het verbinden van informele en formele zorg en het aansluiten bij de moderne vrijwilliger.

Stichting Present koppelt groepen vrijwilligers aan mensen die deze hulp hard nodig hebben en doet dit via maatschappelijke organisaties. Tiemen Zeldenrust (directeur Present Nederland) is blij met de erkenning: ‘Ondanks de opkomst en groei van Present vragen mensen het me nog wel eens: helpt dat nou werkelijk, zo’n dagje vrijwilligerswerk? Deze uitkomst laat zien dat je modern vrijwilligerswerk met impact kunt organiseren. Dit is een prachtige erkenning voor het werk en de formule van Present.”

In de databank van Movisie worden methoden uit het sociale domein opgenomen die onderzocht zijn op hun effectiviteit. Erkenning volgt na beoordeling van aanpak, theoretische onderbouwing, onderzoek naar praktijkervaring, effectonderzoek en werkzame elementen.

Samenwerken met maatschappelijke organisaties verklaart impact van Present
Volgens de onderzoekers wordt de impact van Present onder andere verklaard door het samenwerken met maatschappelijke organisaties. Deze organisaties zijn de schakel naar mensen die hulp nodig hebben en kennen de vraag. De inzet van een groep vrijwilligers van Present versterkt de professionele hulpverlening binnen de zware maatschappelijke zorg en draagt bij aan de ontwikkeling van de hulpvrager.

Deelnemers doen via Present succeservaring op met vrijwilligerswerk
Een tweede observatie van de onderzoekers is dat door de succeservaring die wordt opgedaan de kans groter is dat de hulpbieder zich nog eens vrijwillig inzet. Daarmee realiseert Present iets van haar doelstelling om een beweging op gang te brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. Tiemen Zeldenrust: “Ik ben ervan overtuigd dat mensen bereid zijn om zich voor anderen in te zetten, maar dat je wel eerst moet aansluiten bij hun beleving en niet te vergeten hun agenda. Mensen vinden het moeilijk om zich te binden maar uiteindelijk wil niemand onverbonden zijn. We zien steeds meer dat als een groep vrijwilligers iemand een dag geholpen heeft er één of mensen uit de groep zijn die “blijven hangen”. We spreken inmiddels behalve van presentprojecten ook al van presenttrajecten. Bij die laatste categorie zetten zich vaker in of voor een langere periode.”

Snelle groei door lokale initiatiefnemers
De onderzoekers observeerden niet alleen de formule, maar ook de manier waarop deze zich in het land heeft verspreid. Sinds de start van Present Nederland in 2006 is stichting Present van een lokaal burgerinitiatief opgeschaald naar een landelijk netwerk met inmiddels 60 lokale stichtingen en in 2012 23.000 vrijwilligers. De onderzoekers noemen daarbij het creëren van lokaal eigenaarschap als een verklaring. Tiemen Zeldenrust: “We hebben niet gekozen voor uitbreiding met allemaal afdelingen maar voor een franchisemodel met zelfstandig lokale stichtingen Present. Zij zorgen voor structurele ondersteuning, inbedding, draagvlak en lokaal partnerschap. Dat werkt!”

Druk op formele zorg vraagt steeds meer vrijwilligers
Het is waarschijnlijk dat de rol van Present in de toekomst nog belangrijker gaat worden. Bijvoorbeeld door de recente plannen van staatssecretaris Van Rijn met de langdurige zorg. Tiemen Zeldenrust: “De overheid verwacht daarin een samenleving waarbij mensen meer voor elkaar zorgen. Mensen met een ondersteuningsbehoefte worden geacht eerst hun sociale omgeving in te schakelen. Maar wat als iemand geen toereikende netwerken heeft? Steeds meer mensen in de samenleving zijn sociaal geïsoleerd. In die gevallen kan Present zorgen voor een netwerk om iemand heen. Tijdelijk, maar steeds vaker ook voor langere tijd. Als er goed met de bestaande hulpverlening wordt samengewerkt verlicht dat de druk op de formele zorg.”

Lees meer over de databank effectieve sociale interventies.

Waarom sociaal betrokken bezig zijn met je collega’s?

  • Geeft (heel) veel voldoening
  • Je helpt concreet je medemens
  • Je leert je collega’s anders kennen
  • Zinvolle teambuilding door samen een klus te klaren
  • Je geeft een positief beeld van je bedrijf af

Geinteresseerd in een sociaal betrokken activiteit samen met present?

Popjes!