04 februari 2019

Kardo krijgt 81 uren hulp op 1 dag

Kardo is een alleenstaande gepensioneerde man, die in de stad Groningen woont.

Hij is doof en heeft onlangs een beroerte gehad, waardoor hij links gedeeltelijk uitval in arm en been heeft. Hij heeft hartklachten en kan zodoende geen zware klussen doen.

Hij zou heel graag zijn achtertuin opknappen. De achtertuin is gedeeltelijk bestraat en gedeeltelijk gras. Dit gras groeit weelderig en overwoekert langzaamaan de halve tuin.  Kardo kan het niet onderhouden. Er is door zijn begeleider Wim van de GGMD* gekeken naar de tuin en hij heeft diverse vrijwilligers gezocht om het gras bij te houden, maar dat is slechts tijdelijk gelukt. Het meest ideale is om de hele achtertuin te bestraten.

Heeft Kardo geen vrienden of familie die dit voor hem kunnen doen? Nou, zijn twee zoons helpen al veel, maar die hebben ook een eigen gezin. De rest van de familie woont ver weg en zijn netwerk is niet al te groot door zijn doofheid. Binnen de dovengroep zijn er te weinig mensen die kunnen helpen. Dan is er nog het probleem van het geld: Kardo leeft van een pensioen en staat onder bewindvoering.

Via een WIJ-team komt de begeleider op het idee om Present Groningen in te schakelen. Als de tuin gedaan is, hoeft meneer niet meer in te zitten over het onderhoud, heeft hij minder stress. en kan hij makkelijker zijn scootmobiel uit het schuurtje in de achtertuin halen.

De hulpaanvraag wordt op de website van Present ingevuld, waarna het wachten is op een groep die op zeker moment kan bestraten.

Dan komt er een aanbod van een grote groep collega’s van Traject58:

“Wij zijn 9 collega’s – allen werkzaam bij Traject58. De meeste bouwklussen kunnen we doen. Graag een stevige klus, waar we met 9 man/vrouw aan kunnen werken. Vanuit onze zorgachtergrond kunnen we alle doelgroepen aan.”

De grote klus wordt heel goed voorbereid door de hulpverlener en de bewoner. De groep neemt alles mee wat ze zelf aan gereedschap en materiaal hebben. Vooraf is alles bekeken en besproken in een projectbezoek.

De projectdag:

Vlakbij het stoplicht ligt een grote hoop witzand, 4 kuub maar liefst. Regelmatig komt er iemand met een kruiwagen langs die er een hoop vanaf schept. Als je hem volgt kom je via een lange brandgang bij een achtertuin uit waar nog veel meer mannen en vrouwen tuintegels verwijderen en schoonmaken. Zwart zand wordt via kruiwagens verplaatst en in een aanhangwagen geschept. Een andere aanhangwagen wordt gebruikt om tegels op te halen bij een school die ze niet meer nodig heeft. Worteldoek wordt aangebracht, wit zand gehaald en verspreid over de tuin en plots is er lawaai van een trilplaat die gratis kon worden gehuurd bij een bouwmarkt.

“Het was zinvol en plezierig voor de groep collega’s dat ze dit samen (81 uur)  op een dag voor elkaar kregen en dat dit geweldige resultaat voor Kardo nog vele jaren gebruiksgenot  geeft.”

Zo wordt er 9 uur met 9 mensen hard gebuffeld. Ondertussen worden zij met grote regelmaat voorzien van koffie en thee door de enthousiaste bewoner. Uiteindelijk is de hele achtertuin betegeld en loopt hij mooi af voor de waterafvoer. De scootmobiel kan gemakkelijk uit de schuur en kan vlakbij de achterdeur geparkeerd worden.

Kardo is een van de vele Stadjers die het niet alleen redden. Wil je met je collega’s dit seizoen ook een Stadjer helpen? Stuur ons een bericht.  We zoeken voor iedere groep een passende hulpvraag.

* Kardo: vanwege privacyredenen is Kardo niet zijn eigen naam.

* Traject58: een zorgbedrijf dat mensen die zijn vastgelopen in hun leven de mogelijkheid biedt om nieuwe ervaringen op te doen en te ontdekken wat ze zoal nog meer aan mogelijkheden hebben. Hiervoor zetten ze trajecten uit in binnen- en buitenland. Hun doelgroep is met name in de leeftijdsgroep tussen 16 en 26 jaar, met uiteenlopende problematiek die al een scala aan hulpverlening hebben gehad. Naast deze groep begeleiden ze ook mensen buiten het eerder genoemde leeftijdspectrum. www.traject58.nl

 * GGMD: hulp- en dienstverlening aan vroeg-, plots- en laatdoven, doofblinden, slechthorenden en mensen met andere gehoorstoornissen. www.ggmd.nl

Waarom sociaal betrokken bezig zijn met je collega’s?

  • Geeft (heel) veel voldoening
  • Je helpt concreet je medemens
  • Je leert je collega’s anders kennen
  • Zinvolle teambuilding door samen een klus te klaren
  • Je geeft een positief beeld van je bedrijf af

Geinteresseerd in een sociaal betrokken activiteit samen met present?

Popjes!